Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

5303 3dce
Fran Rodriguez
Reposted fromNajada Najada viafelicka felicka

April 29 2017

3716 3793
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacinnamomum cinnamomum

April 21 2017

March 29 2017

1464 77c8 500
Reposted frombestero bestero viabriatska briatska

March 25 2017

8637 dafb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafelicka felicka
7754 7e98 500
Reposted fromtwice twice viafelicka felicka

March 20 2017

March 17 2017

4905 ef72 500

laviearose:

Pamela Hanson

08.03.16

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed

March 06 2017

7342 56dd
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed

July 05 2015

9628 084a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
7892 7f42 500
Reposted fromkinkesque kinkesque viajointskurwysyn jointskurwysyn
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

July 02 2015

3359 e199
Reposted frompeper peper viai-am-just-a-man i-am-just-a-man

July 01 2015

9718 7ac4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazagrobela zagrobela
6770 25a6 500

June 27 2015

June 26 2015

7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viajointskurwysyn jointskurwysyn
3925 8c4f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl